KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP - Mleko, naš vsakdanji kruh
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček
DOBRE PRAKSE
- varnost

Mleko, naš vsakdanji kruh

V sodobnem hlevu je tudi živalim lepše

Govedoreja je glavna živinorejska in kmetijska panoga pri nas. Naravne danosti, kjer prevladuje travinje, nudijo krmo za prežvekovalce, kamor spadajo poleg govedi še ovce in koze. Prireja mleka kot najbolj osnovnega živila ima v živinoreji še posebej velik pomen. Samooskrbo s tem ključnim živilom pa bi bilo pri nas precej težje dosegati, če ne bi Evropska unija z ukrepi skupne kmetijske politike vzpostavila mehanizme, ki pospešujejo razvoj kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka. Ta zahteva veliko ročnega dela, zlasti z dvakrat dnevno molžo.Mleko je zelo občutljivo živilo, ki zahteva visoko higieno in takojšnje hlajenje. Za ohranjanje kakovosti in zagotavljanje varnosti mleka je zato potrebna vrhunska oprema, ki ni poceni. V kmetijstvu se v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami denar obrača zelo počasi, zato so večje naložbe (pre)velik zalogaj, da bi ga zmogle naše sorazmerno majhne kmetije.

Kmetija ni od včeraj

Kmetija Franca Jurce iz Brekovic pri Žireh ima dolgoletno tradicijo, saj naj bi obstajala že okoli leta 1500. Na kmetiji so se ukvarjali s prirejo mleka in mesa, zato so redili govedo lisaste pasme.

Leta 1994 so se usmerili samo v prirejo mleka, uvajati so začeli mlečne pasme krav in kmalu star hlev, ki je bil zgrajen leta 1899, ni bil več primeren.

Odločili so se za gradnjo novega hleva, ki ga je gospodar načrtoval skupaj s kmetijsko svetovalno službo in službo za kontrolo in selekcijo v živinoreji, zlasti zato, da bi se po eni strani olajšalo delo, po drugi pa izboljšali pogoji za rejo živali.

Nov hlev je omogočil povečanje črede s 30 na 55 krav. Mlečnost po kravi na kmetiji se je povečala s 6.500 kg na 7.500 kg, oddaja mleka pa se je podvojila.

V novih, boljših pogojih reje so se lahko bolje izkoristile genetske danosti. Gospodar rad pove, da je nov hlev pripomogel k dobremu počutju tako živali kot ljudi: živali v prosti reji imajo možnost gibanja, boljša je osvetlitev, ljudje pa imajo boljše pogoje za delo, tako pri krmljenju kot pri molži.


KGZS
O projektu Prireditve Razstave Seminar Mukec
O SKP Financiranje Razpisi Prihodnost Zgodovina Publikacije Zanimive povezave
Razvoj Tradicija Okolje Solidarnost Varnost Kakovost Odličnost Pestrost