KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP - Prijat'li, spet trte so rodile…
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček
DOBRE PRAKSE
- odličnost

Prijat'li, spet trte so rodile…

Vinogradništvo je del identitete pokrajine in ljudi

Naravne danosti na Štajerskem omogočajo pridelavo vin svetovne kakovosti,
ki jo je priznaval že dunajski dvor. Vinogradništvo je na tem območju del
identitete ljudi, je več kot samo kmetijska dejavnost. Skrbi za prostorsko ureditev
ter kulturno in poseljeno krajino.
Slovensko vinogradništvo je v Evropski uniji po svoji velikosti sicer majhno, po svojih posebnostih pa območje izjemne odličnosti. Več kot dve tretjini slovenskih vinogradov je v strminah, delež ročnega dela je velik. Trta raste tam, kjer pridelava drugih kmetijskih kultur le redko pride v poštev. To so razlogi, da v Evropski uniji pripada slovenskemu vinogradništvu izjemno mesto.

Slovenija se je že desetletja pred vstopom v EU zavedala pomena prepoznavnosti vin, ki je bil udejanjen v Zaščitni znamki slovenskih vin. Osamosvojitev Slovenije je prinesla nove izzive in priložnosti, ki so omogočile pospešen razvoj zasebnega vinogradništva in vinarstva. Vina so postala še bolj kakovostna, poiskati pa je bilo treba nove poti do kupcev.


Vinske ceste privabljajo kupce k pridelovalcu

V začetku 90-ih let so v okviru Republiške uprave za pospeševanje kmetijstva in v sodelovanju z drugimi lokalnimi
nosilci razvoja pristopili k iskanju novih poti. Po vzoru primerljivih pristopov k celostnemu razvoju podeželja, ki jih je
SKP v takratnih državah članicah že podpirala, so se za povezovanje vinogradnikov, vinarjev in drugih ponudnikov
začele vzpostavljati vinsko turistične ceste (VTC). Tako je bilo na območju celotne Slovenije ustanovljenih dvajset
vinsko turističnih cest, od tega enajst v vinorodni deželi Podravje. Pomembno vlogo na tem območju so odigrali
kmetijski strokovnjaki pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije – Zavodu Maribor.

VTC so se vključevale v širši okvir razvojnih projektov celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV)
. Takratni
razpisi so omogočali naložbe, ki so izboljšale
infrastrukturo, urejenost objektov, vinskih kleti in
kmetij z različnimi oblikami turističnih in dopolnilnih
dejavnosti.

S tem smo šli ob bok Evropski uniji,
ki je leta 1999 z Agendo 2000 dala še večji
poudarek razvoju podeželja. Tak pristop,
ki ga SKP podpira tudi sedaj in ga bo v
prihodnosti še bolj podpirala, pa ne koristi
samo kmetom in podeželju, temveč vsem
državljanom Slovenije in Evropske unije!


KGZS
O projektu Prireditve Razstave Seminar Mukec
O SKP Financiranje Razpisi Prihodnost Zgodovina Publikacije Zanimive povezave
Razvoj Tradicija Okolje Solidarnost Varnost Kakovost Odličnost Pestrost