KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP - Kroženje snovi v naravi je temelj trajnostnega kmetovanja
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček
DOBRE PRAKSE
- okolje

Kroženje snovi v naravi je temelj trajnostnega kmetovanja

Slovenski kmetje to spoštujejo

Slovenski kmetje so se tudi v času intenziviranja kmetijstva držali večinoma okolju prijaznih načinov kmetovanja. Skupna kmetijska politika, ki je pred dobrimi petimi desetletji imela za glavna cilja preskrbo prebivalcev s hrano po zmernih cenah in zagotoviti primeren standard kmetov, se je sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so nastajali veliki presežki hrane, soočila z novimi izzivi.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so pridobili na veljavi kakovost hrane, dobro počutje živali, varovanje okolja itn. Večji poudarek je bil na okolju prijaznejšemu kmetovanju, med drugim tudi ekološkemu.

Pri Mirni Peči kmetujejo ekološko

V tem je videla svojo priložnost kmetija Kastelic iz Malega vrha pri Mirni peči. Iz pretežno živinorejske kmetije, ki je bila od leta 1974 usmerjena v prirejo mleka, so se leta 2002 začeli preusmerjati v sadjarstvo in v ekološko kmetovanje.

Ob tem so obdržali živinorejo, saj več panog na kmetiji omogoča celovit in naravi prijazen način kmetovanja.

Leta 2010 je kmetija do tedaj prevladujočo dejavnost prireje mleka opustila in se v pretežni meri z napravo novega ekološkega sadovnjaka preusmerila v sadjarstvo. V istem letu so celotno kmetijo vključili v ekološki način pridelave, ki je potrjen s certifikatom za pridelke s kmetije.

Ta je poleg stalnega osveščanja in visoko kakovostnih pridelkov najpomembnejše dokazilo za kupce.

Zaradi obdelave njiv in travnikov ter potrebnih
organskih gnojil so obdržali rejo krav, ki jih ne
molzejo: rejo krav dojilj in služnostno vzrejo
plemenskih telic.

Stalnega razvoja, preusmeritve kmetije in dviga
kakovosti njihovih pridelkov in izdelkov ne bi
bilo (vsaj ne tako hitro) brez strokovne pomoči
kmetijske svetovalne službe in sredstev, ki jih
Evropska unija nudi za razvoj kmetijstva in
podeželja. Od takih naložb pa nima koristi samo
posamezen kmet.

Naložbe so zgolj orodje! Še več koristi ima namreč
potrošnik, ki lahko izbira hrano višje kakovosti, ki ve,
da je bila hrana pridelana na okolju prijazen način in da je s certifikatom vse, kar je navedeno, tudi preverjeno!


KGZS
O projektu Prireditve Razstave Seminar Mukec
O SKP Financiranje Razpisi Prihodnost Zgodovina Publikacije Zanimive povezave
Razvoj Tradicija Okolje Solidarnost Varnost Kakovost Odličnost Pestrost