KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP - Hribci se ne dajo!
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček
DOBRE PRAKSE
- solidarnost

Hribci se ne dajo!

Brez kmetov bi bila krajina pusta

Območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje obsegajo več kot dve tretjini Slovenije. Odročna območja imajo manjše možnosti zaposlovanja, manj razvito infrastrukturo pa tudi druženju večje razdalje med kraji niso naklonjene. Strmine, ki otežujejo strojno obdelavo, zahtevajo veliko ročnega dela. To zmanjšuje konkurenčnost hribovskega kmetijstva, s tem pa je tudi življenje na takih območjih manj privlačno za mlade.


Za boljšo kakovost življenja na podeželju je še posebnega pomena druženje, saj mladi premorejo veliko optimizma in volje, ki ji je treba dati podporo, da mladi vidijo svojo prihodnost in priložnost v hribovitem svetu.

Pri tem je pomembna strokovna, organizacijska in moralna pomoč kmetijske svetovalne službe in drugih strokovnih služb pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.


Mladi na podeželju so še solidarni

V Zasavju deluje več društev podeželske mladine (DPM), med njimi po zagnanosti še zlasti izstopa DPM Hribci iz Dol pri Litiji. Veliko se družijo, sodelujejo na različnih, s kmetijstvom povezanih prireditvah in sledijo novostim v kmetijstvu. Pri tem pa ne gre samo za mlade iz kmečkih družin. Bistvo sožitja na podeželju je, da znamo prisluhniti drug drugemu, v tem primeru nekmet – kmetu. In prvi mora razumeti, da uspešnost drugega tudi njemu omogoča boljše življenje na podeželju.

Tudi snovalci skupne kmetijske politike (SKP) se zavedajo, da pomoč mladim kmetom pomeni vlaganje v ohranjanje obdelanega in poseljenega podeželja. SKP z različnimi ukrepi pomaga, da se mladi lažje odločijo za kmetovanje.

Pregovor pravi, da ja najbolje, če si sam svoj gospodar. Za to je treba prevzeti odgovornost in vzeti usodo v svoje roke. SKP pomaga mladim prevzemnikom kmetij z različnimi ukrepi, saj je to način, da se zniža povprečna starost gospodarjev kmetij, ki je krepko čez 55 let!

To pomeni hitrejši razvoj kmetij in bistveno lažje prilagajanje hitrim spremembam v kmetijstvu in v družbi. Podpirajmo mlade na podeželju, ki so in morajo biti sooblikovalci politike razvoja kmetijstva tudi v prihodnje!


KGZS
O projektu Prireditve Razstave Seminar Mukec
O SKP Financiranje Razpisi Prihodnost Zgodovina Publikacije Zanimive povezave
Razvoj Tradicija Okolje Solidarnost Varnost Kakovost Odličnost Pestrost