KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP - Ko je možnost izbire, pogumni izberejo najboljše
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček
DOBRE PRAKSE
- pestrost

Ko je možnost izbire, pogumni izberejo najboljše

Če to podpre stroka, uspeh ne more izostati

Slovenija ima različne naravne danosti za kmetovanje. Ponekod narava omejuje kmetovanje bolj ali manj na eno panogo – največkrat je to živinoreja – drugje pa je narava bolj radodarna in lahko na kmetiji izbirajo med več možnostmi. Možnost izbire so izkoristili na kmetiji Podgrajšek. V Črešnjevcu, razpotegnjeni vasi jugovzhodno od Slovenske Bistrice, so se iz pitanja goved preusmerili v sadjarstvo in poljedelstvo.Na okoli 22-hektarski kmetiji že od leta 2002 kmetujejo po ekoloških smernicah. Na istem mestu kmetuje več generacij, portal nad vhodnimi vrati nosi letnico 1831. Hišo, v kateri je bila nekoč tudi gostilna, so v celoti obnovili. Kmetija ima priročno lego, saj stoji poleg cerkve, zato so si domačini in popotniki po krepčanju duha lahko okrepčali tudi telo.

Do kupcev z neposredno prodajo

Za ekološko kmetovanje so se odločili pred slabimi desetimi leti, ko so zasadili hektar in pol sadovnjaka, v nadaljnjih letih pa dobrih pet in pol.


Sedaj na približno sedmih hektarjih sadovnjaka pridelujejo pretežno sorto jabolk topaz, nekaj ranih sort jablan, v sedemhektarsko kvoto pa sodi še 70 arov hrušk.

Ker narava ne prizanaša, so se po večji škodi po toči v letu 2008 odločili, da vse nasade zaščitijo s protitočno mrežo. Tako velikega zalogaja pa ne bi mogli izpeljati brez sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike, do katerih so jim pomagali strokovnjaki kmetijske svetovalne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije -–Zavoda Ptuj.

Pridelava je postala bolj zanesljiva, sadovnjaki so prešli v polno rodnost in pridelek je moral poiskati pot do kupca. Neposredna prodaja sadja, predelava v sok in druge izdelke iz sadja in iskanje kupcev so postali izzivi, ki so jih narekovale razmere. Kakovost izdelkov dokazujejo priznanja z ocenjevanj Dobrot slovenskih kmetij na Ptuju.

Prodaja na tržnici v Mariboru, oskrba enega od mariborskih vrtcev, oskrba dveh trgovin in prodaja v lastni trgovini so poti, po katerih visokokakovostni ekološki pridelki najdejo pot do osveščenih kupcev.


KGZS
O projektu Prireditve Razstave Seminar Mukec
O SKP Financiranje Razpisi Prihodnost Zgodovina Publikacije Zanimive povezave
Razvoj Tradicija Okolje Solidarnost Varnost Kakovost Odličnost Pestrost