KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP - Mleko, naš vsakdanji kruh
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček
O SKP
- varnost
ZGODOVINA
PRIHODNOST
RAZPISI
PUBLIKACIJE

Varnost


Z izrazom varnost skupna kmetijska politika (SKP) opredeljuje pojem varnega živila. Vsako živilo mora biti varno za zaužitje. To pomeni, da v živilu ni nevarnih trdnih delcev, ne vsebuje nedovoljenih kemičnih snovi in je mikrobiološko neoporečno in hkrati izpolnjuje tudi minimalne, zakonsko predpisane standarde kakovosti. Vsako živilo, ki ga pridelovalec ali predelovalec prodaja mora biti varno in za to varnost odgovarja pridelovalec sam. Zakonodaja Evropske unije te zahteve zelo temeljito opredeljuje z (minimalnimi) standardi za živila v prometu, s čimer varuje zdravje potrošnikov.

 

SKP zagotavlja prehransko varnost

Državljanom Evropske unije skupna kmetijska politika zagotavlja prehransko varnost, kar pomeni, da imajo državljanke in državljani EU zagotovljeno nemoteno preskrbo s hrano. V primeru večjih motenj na svetovnih trgih osnovnih živil ne bo zmanjkalo. Evropska unija ima kljub nestabilnim gospodarskim razmeram v svetu, ki med drugim botrujejo dvigu cen hrane, še vedno stabilno preskrbo s hrano po zmernih cenah.

 

SKP varuje zdravje ljudi…

EU je v okviru SKP vzpostavila mehanizme, ki varujejo zdravje ljudi. Sledljivost pridelave hrane znotraj EU je na visoki ravni, zato je dobro poskrbljeno za varovanja zdravja potrošnikov. Nepravilnosti so hitro odkrite in to ne smemo razumeti kot prehranske afere, ampak je to dokaz, da sistem varovanja potrošnikov deluje!

Ker je EU tudi velika uvoznica hrane iz drugih območij sveta, pogosto za to hrano ne vemo, v kakih pogojih je bila pridelana. Temeljit nadzor nad uvozom hrane zmanjšuje tveganje na najmanjšo možno raven.

 

… in živali

Skupna kmetijska politika podrobno opredeljuje standarde, ki jih mora izpolnjevati krma za živali. To je hkrati preventivni mehanizem, ki varuje zdravje ljudi.

Širše gledano pa je Evropa žlahtno konzervativna glede uporabe antibiotikov, hormonov in gensko spremenjene hrane v prehrani živali, kar na dolgi rok tudi ne more biti na škodo zdravja ljudi in živali.

 

SKP omogoča socialno varnost

Ne moremo spregledati socialne varnosti, ki jo SKP skozi delovna mesta v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji nudi Evropejcem. Neposredno v kmetijstvu je polno zaposlenih več kot 13,5 milijonov Evropejcev, v živilski industriji še nadaljnjih pet. Kmetijstvo v širšem smislu zagotavlja več kot 8 odstotkov delovnih mest v Uniji.

Praktično neizmerljivo pa je še število delovnih mest, ki jih omogoča kmetijstvo posredno v (živilski) trgovini, gradbeništvu, kemični industriji, računalništvu, proizvodnji kmetijske tehnike…

 

SKP varuje zdravje kmetov

Posebnega pomena v okviru SKP je varnost pri delu. Sodobna (kmetijska) tehnika, človeku (in živalim) prijazne tehnične rešitve, manj nevarna kemična sredstva, zaščitna oprema… sledijo novim dognanjem o ergonomiji, ki varujejo zdravje kmetov.
KGZS
O projektu Prireditve Razstave Seminar Mukec
O SKP Financiranje Razpisi Prihodnost Zgodovina Publikacije Zanimive povezave
Razvoj Tradicija Okolje Solidarnost Varnost Kakovost Odličnost Pestrost