KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Državna podpora kmetom se zvišuje na do 25.000 evrov
Vlada je 9. maja potrdila spremenjeno uredbo o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, s katero se najvišji znesek pomoči, ki se lahko razdeli na kmetijo v treh letih, povečuje s 15.000 na 25.000 evrov. Znesek se, sicer tudi na ravni EU, zvišuje zaradi velike pojavnosti naravnih nesreč.

Avtor novice: STA
12.05.2019

 

"V tej uredbi se glede na veliko pojavnost naravnih nesreč in potrebi po pomoči deležnikom v sektorju kmetijstvo na ravni evropske zakonodaje spreminja omejitev na posameznega upravičenca, s 15.000 na 25.000," je na novinarski konferenci po seji vlade v Ljubljani pojasnila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec.

 

Zvišanje na 25.000 evrov velja sicer le za države, ki vodijo centralni register pomoči de minimis za primarne kmetijske proizvajalce. Slovenija register vodi že od vstopa v EU, kar ji omogoča, da uporabi najvišjo omejitev (25.000 evrov) na posameznega upravičenca v treh letih.

 

"To pomoč bo glede na aktualne potrebe na terenu možno zvišati za 10.000 evrov v obdobju treh let", je pojasnila ministrica in dodala, da uredba za kmete pomeni konkretno pomoč po naravnih katastrofah, ki pomembno vplivajo tudi na poslabšanje ekonomskega položaja kmetov v primeru teh nesreč.

 

Dosedanji najvišji znesek pomoči 15.000 evrov v treh letih je, kot se je izkazalo, namreč prenizek. Pobuda za zvišanje tega zneska je prišla iz več evropskih držav, zato se zakonodajo spreminja na evropski ravni, članice pa jo potem spremenijo v nacionalni zakonodaji.

 

Uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev za ohranjanje kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja. Na podlagi uredbe se bosta izvedla ukrepa finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu in finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo.

 

Višje zgornje meje so na ravni EU začele veljati 14. marca in se lahko retroaktivno uporabljajo za pomoči, ki izpolnjujejo vse pogoje.KGZS