KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Potrjen predlog ukrepov glede uporabe odpadnih voda
Evropski parlament je podal predlog ukrepov za ponovno uporabo odpadnih voda pri namakanju v kmetijstvu

Avtor novice: STA
13.02.2019

Strasbourg, 13. februarja - Evropski poslanci so potrdili predlog ukrepov za ponovno uporabo odpadnih voda. Ti spodbujajo vnovično uporabo prečiščenih odpadnih vod za potrebe namakanja v kmetijstvu, kar v EU predstavlja polovico celotne letne porabe vode, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

 

Suše vse bolj prizadevajo številne dele Evrope, predvsem v Sredozemlju, k večji porabi vode pa še dodatno prispevajo rast prebivalstva, urbanizacija in turizem. Zaloge pitne vode se krčijo, s podnebnimi spremembami pa bo problem v prihodnosti še veliko večji, svari parlament.

 

Napovedi kažejo, da bi lahko leta 2030 polovica vseh rečnih strug v Evropi občutila posledice pomanjkanja vode.

 

Z odgovornejšim odnosom do okolja in naravnih virov bi lahko pomanjkanje vode močno omejili. Evropski parlament je zato podal predlog ukrepov za ponovno uporabo odpadnih voda pri namakanju v kmetijstvu.

 

Pri tem pa mora biti varnost in kakovost kmetijskih pridelkov na prvem mestu, so menili poslanci. Evropski parlament zato predlaga vzpostavitev minimalnih standardov kakovosti in čistoče vode, ki se lahko uporabi za namakanje. Čistilne naprave za odpadne vode bodo za ta namen morale zadostiti strožjim kriterijem, njihovo delovanje pa bodo z rednimi pregledi nadzirali državni organi.

 

Naslednji korak v postopku sprejemanja zakonodaje so pogajanja Evropskega parlamenta s Svetom EU, v katerem sedijo ministri držav članic.

Evropska komisija je sicer že leta 2012 ponovno uporabo komunalne odpadne vode uvrstila med alternativne ukrepe za oskrbo z vodo z majhnim vplivom na okolje, s katerimi bi se lahko odpravilo pomanjkanje vode. V okvirni direktivi o vodah je ponovna uporaba komunalne odpadne vode že navedena kot ukrep, a ta možnost zaradi nejasne zakonodaje in pravil še ni dovolj dobro izkoriščena.

 

Po podatkih komisije znaša skupni potencial za ponovno uporabo vode do leta 2025 približno 6,6 milijarde kubičnih metrov na leto v primerjavi s sedanjih 1,1 milijarde kubičnih metrov letno. To bi zahtevalo naložbo, manjšo od 700 milijonov evrov, in omogočilo ponovno uporabo več kot 50 odstotkov skupne količine vode iz čistilnih naprav za odpadno vodo v EU, ki je teoretično na voljo za namakanje. Neposredno odvzemanje iz vodnih teles in podzemne vode bi se s tem zmanjšalo za več kot pet odstotkov.

 

Medtem ko se je komisija osredotočila na kmetijstvo, pa so evropski poslanci tudi za to, da se to rabo razširi še na civilne (namakanje zelenih površin ali igrišč za golf) in okoljske namene (preprečevanje vdora slane vode ali ohranjanje minimalnih ekoloških pretokov).

 KGZS