KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Nova pravila EU za zmanjšanje plastičnih odpadkov
Zaradi vse večje količine škodljivih plastičnih odpadkov je Evropska komisija pripravila nova pravila za zmanjševanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.

Avtor novice: Povzeto po sporočilu za medije Evropske komisije
13.06.2018

 

Zaradi vse večje količine škodljivih plastičnih odpadkov v oceanih in morjih je Evropska komisija pripravila nova pravila EU za zmanjševanje količine desetih najpogosteje najdenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na evropskih obalah in v morjih ter za zmanjševanje količine izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja. Ti proizvodi namreč skupaj predstavljajo 70 % vseh morskih odpadkov. »Komisija je obljubila, da bo neomajna pri pomembnih vprašanjih, ostalo pa bo prepustila državam članicam. Plastični odpadki so nedvomno pomembno vprašanje in Evropejci morajo delovati skupaj, da bi rešili ta problem, saj plastični odpadki pristanejo v zraku, tleh, naših oceanih in hrani,« je povedal podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za trajnostni razvoj.

 

 

Nova pravila bodo uvedla:

 

·         prepoved plastike v določenih proizvodih: kadar so nadomestni proizvodi na voljo in cenovno dostopni, se bodo plastični proizvodi za enkratno uporabo na trgu prepovedali. Prepoved bo veljala za plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastične krožnike, slamice, mešalne palčke za pijačo in palice za balone, ki jih bo treba izdelovati iz bolj trajnostnih materialov. Plastični vsebniki za pijačo za enkratno uporabo bodo na trgu dovoljeni samo, če bodo njihovi pokrovčki in zamaški pritrjeni nanje;

 

·         cilji glede zmanjšanja uporabe: države članice bodo morale zmanjšati uporabo plastičnih posod za živila in lončkov za pijačo. To lahko dosežejo tako, da določijo nacionalne cilje glede zmanjšanja, dajo na voljo alternativne proizvode na prodajnih mestih ali preprečijo, da bi bili plastični proizvodi za enkratno uporabo na voljo brezplačno;

 

·         obveznosti za proizvajalce: proizvajalci bodo prispevali h kritju stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja ter sodelovali pri ukrepih ozaveščanja v zvezi s posodami za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo in lončki, tobačnimi izdelki s filtri, vlažilnimi robčki, baloni in lahkimi plastičnimi vrečkami. Industrija bo prav tako deležna spodbud, naj razvije okolju prijaznejše alternative za te proizvode;

 

·         cilji glede zbiranja: državam članicam bo do leta 2025 naložena obveznost, naj zberejo 90 % plastenk za pijačo;

 

·         zahteve za označevanje: za določene proizvode bo potrebno jasno in standardizirano označevanje, ki bo vsebovalo informacije o tem, kako je treba odpadke odlagati, ter informacije o negativnem okoljskem vplivu proizvoda in prisotnosti plastike v njem. To bo veljalo za higienske vložke, vlažilne robčke in balone;

 

·         ukrepi ozaveščanja: države članice bodo morale potrošnike ozaveščati o negativnem vplivu onesnaževanja okolja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in ribolovnim orodjem, kot tudi o razpoložljivih sistemih za ponovno uporabo in možnostih glede ravnanja z odpadki v zvezi z vsemi temi proizvodi.

 

·         Kar zadeva ribolovno orodje, ki predstavlja 27 % vseh odpadkov na obalah, Komisija namerava dopolniti obstoječi okvir politike s shemami odgovornosti proizvajalca v zvezi s plastičnim ribolovnim orodjem. Proizvajalci plastičnega ribolovnega orodja bodo morali kriti stroške zbiranja odpadkov iz pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter njihovega transporta in ravnanja z njimi. Prav tako bodo krili stroške ukrepov ozaveščanja.

 

Predlogi Komisije bodo predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje. Komisija poziva k prednostni obravnavi in oprijemljive rezultate za Evropejce dosežejo še pred volitvami maja 2019.

 

V okviru javnega posvetovanja, ki je potekalo med decembrom 2017 in februarjem 2018, se je 95 % vprašanih strinjalo, da so ukrepi za zmanjšanje uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo potrebni in nujni, 79 % pa jih je menilo, da bi bilo treba te ukrepe sprejeti na ravni EU, da bodo učinkoviti. Tudi 70 % proizvajalcev in 80 % predstavnikov trgovskih znamk je odgovorilo, da so ukrepi potrebni in nujni. 72 % jih je zmanjšalo uporabo plastičnih vrečk, 38 % izmed njih je to storilo v zadnjem letu.

 

Celotno sporočilo najdete tukaj. KGZS