KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Pravičnejši verigi s preskrbo hrane naproti: Evropska komisija poziva k oddaji prispevkov
Pričelo se je vseevropsko javno posvetovanje o pravičnejši verigi preskrbe s hrano v EU

Avtor novice: Evropska komisija - sporočilo za medije
18.08.2017

Kmetje, državljani in druge zainteresirane strani so pozvani, da izrazijo svoja stališča o delovanju verige preskrbe s hrano prek spletnega posvetovanja, ki bo potekalo do 17. novembra.

Obstajajo znaki, da dodana vrednost v verigi preskrbe s hrano ni ustrezno porazdeljena po vseh ravneh verige, na primer zaradi razlik v pogajalski moči med manjšimi in zato ranljivejšimi gospodarskimi subjekti, vključno s kmeti in malimi podjetji, ter njihovimi gospodarsko močnejšimi in močno povezanimi trgovinskimi partnerji.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je dejal: Kmetje so prvi člen v verigi in brez njih ne bi bilo živil za predelavo, prodajo in porabo. Vendar ugotavljamo, da so pogosto njen najšibkejši člen. Zato si v skladu z dolgoletnim stališčem Komisije v podporo evropskim kmetom prizadevamo, da bi odpravili pomanjkljivosti v verigi preskrbe s hrano. Pozivam vse evropske državljane, kmete in zainteresirane strani, da izrazijo svoje stališče prek tega spletnega posvetovanja.

Komisija želi zbrati prispevke, da bi ocenila nujnost in smotrnost morebitnih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti na ravni EU, da bi se odpravile ali uredile nepoštene trgovinske prakse v zvezi z agroživilskimi proizvodi.

Oceniti želi tudi, kako pregleden je trg po vsej verigi in kje so mogoče izboljšave. Glede na potrebo po določeni stopnji konkurence bo posvetovanje prispevalo k oceni, ali je treba dodatno urediti preglednost trga EU.

Poleg tega želi Komisija z vprašalnikom ugotoviti zanimanje proizvajalcev za sodelovanje in uporabo tako imenovanih sporazumov o delitvi vrednosti (tj. delitvi tržnih bonusov in izgub, ki izhajajo iz razvoja zadevnih tržnih cen), ki se že uporabljajo v nekaterih sektorjih, kot je sladkor.

Delo Projektne skupine za kmetijske trge kot izhodišče

Posvetovanje temelji na delu Projektne skupine za kmetijske trge, ki jo je komisar Hogan ustanovil januarja 2016. Skupina je predlagala številne konkretne načine, kako okrepiti položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano, pri čemer bo posvetovanje temeljilo na tem delu in bo izhodišče za morebitno prihodnje delo Komisije.

Za namene posvetovanja in zbiranja povratnih informacij je bila objavljena tudi začetna ocena učinka, v kateri so podrobno opredeljene različne možnosti politik, poleg tega pa bo organizirana tudi celovita ocena učinka o morebitni prihodnji pobudi za izboljšanje verige preskrbe s hrano.

Morebitni prihodnji predlogi Komisije bodo skladni tudi s širšim pristopom za poenostavitev in posodobitev skupne kmetijske politike.

 KGZS