KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Objava razpisov za organizacije


16.07.2012

Javni razpisi bodo odprti do vključno 6. avgusta 2012  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v petek, 13. julija 2012, v Uradnem listu RS na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/2012) objavilo tri javne razpise, po katerih so upravičenci organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 210.013 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 6. avgusta 2012.

Javni razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2012

Javni razpis za podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2012

Javni razpis za tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za leto 2012KGZS