KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Objavljen razpis za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012 za naložbe na področju prašičereje


29.06.2012

20120704082907_1.jpg

1x1px_transparent

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 29. junija 2012 v Uradnem listu RS objavilo 1. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe na področju prašičereje.

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja prek izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4.000.000 EUR.

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno 31. avgusta 2012.

Več informacij v zvezi z razpisom najdete tukaj.KGZS