KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Aktualni razpisi ETS
Prvi rok za oddajo projektov v okviru programa sodelovanja Interreg je 12. februar 2016.

29.01.2016

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

 
Namen razpisa: Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine, razvoj skupnih turističnih produktov, izboljšanje pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialni, kulturni in regionalni razvoj. 
Upravičenci: Podjetja (vključno z MSP), grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP), turistične institucije, zveze in agencije, raziskovalne institucije, univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole, organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje, institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev, nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti, lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže, drugi.
Rok za prijave: prvi rok do 12. 2. 2016
Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska
 
Namen razpisa: Razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, spodbujanje sodelovanja med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program.
Upravičenci: lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije, podjetja v državni lasti, nevladne organizacije, neprofitne organizacije, turistična društva, organizacije za upravljanje turističnih destinacij, cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem, zbornice in strokovna združenja, EZTS, izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove, uradi za zaposlovanje, kulturne institucije in organizacije, akterji na področju preprečevanj tveganj in obvladovanja izrednih razmer.
Rok za prijave: prvi rok do 16. 2. 2016
 
Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
Namen razpisa: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma, zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje eko-sistemskih storitev, krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja. 
Upravičenci: Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...), neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turističnih destinacij, nevladne organizacije, društva...), mala in srednje velika podjetja. 
Rok za prijave: prvi rok do 11. 3. 2016

 

 


KGZS