KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Svetovalci in kmetje z roko v roki
V sklopu obeležitve 15-letnice delovanja KGZS so bili predstavljeni tudi trije primeri dobrih praks

Avtor novice: Marjan Papež
27.08.2015

20160112123628_1.jpg

20160112123628_2.jpg

20160112123628_3.jpg

1x1px_transparent

V sklopu obeležitve 15-letnice delovanja KGZS so bili predstavljeni tudi trije primeri dobrih praks. Dobro sodelovanja kmetov in kmetijske stroke na terenu daje dobre rezultate, saj prinašajo kmetijam razvoj, kmetijskim svetovalkam in svetovalcem na terenu pa potrditev o njihovem pravilnem delu.  

 

Z območja novomeškega kmetijskega zavoda je bila predstavljena kmetija Totter iz Gribelj v Beli krajini, ekološka kmetija, ki redi prašiče, koze in govedo ter ima dopolnilno dejavnost predelave mleka in mesa na kmetiji.

 

Na ptujskem zavodu so za predstavitev izbrali kmetijo Klemenčič iz Nove vasi  pri Ptuju. To je večja  poljedelsko-živinorejska kmetija, obdeluje 141 ha kmetijskih površin, v hlevu je v turnusu tudi 100 bikov, katere gospodar Branko je aktiven v Kmetijski zadrugi Ptuj ter zelo  dobro sodeluje s KGZS - Zavodom Ptuj.

 

Tudi Danilo Štern s Turistične kmetija Kovačnik, Planica pri Framu, je na predstavitvi izpostavil pomen kmetijske svetovalne službe za razvoj njihove kmetije. Dragocena je pomoč pri pripravi dokumentacije za nove naložbe, strokovno  sodelovanje s svetovalno službo in prizadevanja KGZS za izboljšanje položaja turističnih kmetij.

 

 KGZS