KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Ne spreglejte - povrnitev trošarine za leto 2015
Zahtevek za vračilo trošarine je potrebno vložiti, do 31. marca 2016, na predpisanem obrazcu.

Avtor novice: Marjan Dolenšek
11.01.2016

20160111101542_1.jpg

20160111102220_2.jpg

20160111105129_3.jpg

1x1px_transparent

Leto 2015 je pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije kot običajno. Manjša sprememba je le pri GERK-ih 1320, kar na samo vlaganje zahtevkov ne vpliva. Že drugo leto zapored velja poenostavljen način vlaganja zahtevkov, saj jih je mogoče vložiti tudi v katerikoli finančni pisarni.

 

Povrnitev poteka pod enakimi izhodiščnimi pogoji kot za pretekla leta. Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne trošarine za dizel gorivo za leto 2015. Fizične osebe zahtevek vlagajo enkrat letno, torej do 31. marca 2016, za preteklo leto. Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2015 so uporabniki, ki imajo na dan 30. junij 2015 v RS v uporabi toliko gozda in kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov za gozd. Če je lastnikov gozda več, izpolnijo vlagatelju pooblastilo, ki je del zahtevka. V skladu s pravilnikom podatke o zemljiščih (kot dokazila) pridobi organ finančne uprave po uradni dolžnosti in jih vlagatelj ne prilaga.

 

Uveljavlja se povračilo za dejansko porabo, vendar največ do najvišje normativne porabe goriva in znaša po skupinah:

  • 200 litrov na hektar njive ali vrta, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, matičnjaka, trajnega travnika, barjanskega travnika in ekstenzivnega sadovnjaka (skupina 1);
  • 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali drugega trajnega nasada (skupina 2);
  • 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja (skupina 3);
  • 15 litrov na hektar kmetijskega zemljišča, poraslega z gozdnim drevjem (skupina 4);
  • 15 litrov na hektar gozda (skupina 5).

 

Zahtevek za vračilo trošarine je potrebno vložiti, do 31. marca 2016, na predpisanem obrazcu. Za odločanje o zahtevkih so pristojni finančni uradi, ki opravljajo naloge s področja trošarinskih predpisov (v njihovem okviru delujejo oddelki za trošarine).

 

Po lanskoletni ustanovitvi Finančne uprave, se poleg vložitve pri oddelkih za trošarine, zahtevek lahko osebno vloži ali pošlje po pošti tudi v finančnih pisarnah (bivše davčne ali carinske izpostave), ki so praviloma v istem kraju kot sedež upravne enote. Pri pošiljanju po pošti priporočamo pošiljanje na krajevno pristojni finančni urad in tam locirani oddelek za trošarine, saj bo tako prihranjeno prepošiljanje zahtevkov. Informativni seznam z naslovi oddelkov za trošarine je naveden v priloženi tabeli.

 

Fizične osebe za vlaganje zahtevka uporabijo obrazec TRO-A. Obrazci so na voljo na spletnih straneh finančne uprave www.fu.gov.si, v strojnih krožkih in na enotah javne službe kmetijskega svetovanja.

 

Zahtevek se vloži na osnovi originalnih računov za kupljeno gorivo na bencinskih servisih ali računov za strojne storitve, na katerih je navedena količina porabljenega goriva in izjava izvajalca storitve, da za navedeno gorivo ne bo sam uveljavljal povrnitve trošarine. Računov se zahtevku ne prilaga, na vlogo se vpiše le število računov, ki so osnova za povrnitev. Upravičenec mora račune hraniti 10 let, pristojnemu organu jih predloži le na njegovo zahtevo. Če je na kmetiji več solastnikov gozda, izpolnijo pooblastilo enemu vlagatelju (del obrazca).

 

V obrazec vpišemo površino zemljišč, dokazil o zemljiščih ne prilagamo, saj jih pridobi pristojni organ sam. Potrebno je natančno vpisati površine na dan 30. junij 2015, saj v primeru neskladja z uradnimi evidencami finančni organ lahko zahteva dopolnitev ali popravek zahtevka.

 

V minulem letu se je spremenil način ugotavljanja površine za GERK 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, saj se matematično odšteje neproduktivni del zemljišča - naprimer drevje, skale in tako naprej (skupina 4). Če nimate natančnega podatka o površinah, rubriko pustite prazno, saj jo bo izpolnil pristojni organ iz podatkov uradne evidence.

 

Informativni seznam in naslovi oddelkov za trošarine

Finančni urad Oddelek za trošarine Kontakt Pristojnost za obnočje Upravnih enot
Celje Oddelek za trošarine Kidričeva 36, 3000 Celje Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Mozirje, Velenje
Kranj Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Spodnji Plavž 6c, 4270 Jesenice Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
Koper Oddelek za trošarine Koper  Vojkovo nabrežje 36, 6104 Koper Izola, Koper, Piran
  Oddelek za trošarine Sežana Skladiščna ulica 1, 6210 Sežana Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana
Ljubljana Oddelek za trošarine Šmartinska cesta 152 A, 1524 Ljubljana Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Ribnica
Maribor Oddelek za trošarine Maribor  Tržaška 49, 2000 Maribor Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica, Ormož, Ptuj
  Oddelek za trošarine Dravograd Otiški vrh 25, 2373 Šentjanž pri Dravogradu Dravograd, R


KGZS