KGZS - Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Zakaj shema šolskega mleka v Sloveniji ne deluje


04.03.2013

Evropska komisija je konec januarja odprla javno razpravo o pregledu dveh programov – Evropske sheme šolskega mleka in Evropske sheme šolskega sadja. Programa sta namenjena zagotavljanju mleka in mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave otrokom v šolah. Namen pregleda je oceniti vpliv obeh programov ter analizirati njun prihodnji razvoj v smislu izbire ponujenih proizvodov za otroke ali podpiranja izobraževalnih ukrepov. Komisija išče mnenja javnosti glede različnih možnosti politike kot del svojih razmišljanj glede prihodnosti obeh shem. Javna razprava se bo zaključila 22. aprila 2013.

 

V šolskem letu 2010/2011 je obe shemi koristilo več kot 25 milijonov otrok, navaja Evropska komisija. Po državah članicah EU je bilo razdeljenih okoli 43.000 ton sadja in zelenjave (vključenih 8 milijonov otrok) in 300.000 ton mleka in mlečnih proizvodov (vključenih 18 milijonov otrok). 24 članic Evropske unije je sodelovalo v shemi šolskega sadja (vse razen Finske, Švedske in UK) in 26 držav članic je sodelovalo v shemi šolskega mleka (vse razen Grčije).

 

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş pravi, da je odziv na te dve shemi pozitiven, tako z zdravstvenega vidika kot z vidika osveščanja otrok o sezonski pridelavi hrane in pomenu njenega uživanja. Evropska komisija pa išče dodatne možnosti za povečanje in izboljšanje učinkovitosti obeh programov.

 

Kaj je shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja je finančna pomoč Evropske unije otrokom v šolah pri spodbujanju porabe lokalno pridelanega sadja in zelenjave. Osnovne šole s pomočjo pridobljenih sredstev izvajajo spremljajoče dejavnosti: izobraževanje in promoviranje sadja ter zelenjave za zdrav slog življenja. Brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem v osnovnih šolah poteka skozi celo šolsko leto (1. september–24. junij), enkrat ali večkrat na teden ločeno od rednega obroka. Sadje in zelenjava morata biti sveža (izjema je kislo zelje in repa), in sicer iz predpisanega seznama dovoljenih vrst sadja in zelenjave. V sklopu ukrepa potekajo tudi spremljevalne izobraževalne oziroma promocijske dejavnosti. V šolskem letu 2012–2013 je v ukrep vključenih 376 osnovnih šol (83 % vseh osnovnošolcev v Sloveniji).

 

V okviru poročila Komisije o izvajanju evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah je državni sekretar Branko Ravnik izpostavil uspešno izvajanje te sheme v Sloveniji. Navaja, da je vanjo trenutno vključenih 80 % vseh osnovnošolskih otrok, Slovenija pa bo zanjo v tem šolskem letu namenila dobrih 800 tisoč evrov (od tega 75 % evropskih sredstev in 25 % sredstev državnega proračuna). Glede na to, da se shema uspešno izvaja, se Slovenija zavzema za dolgoročno nadaljevanje ukrepa in predlagano povečanje obsega sredstev na EU ravni iz 90 mio na 150 mio evrov letno za prihodnje finančno obdobje, od 2014 dalje.

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije z namenom lažjega povezovanja med lokalnih pridelovalci in šolami na spletni strani www.kgzs.si in zavihku na www.kupujmodomace.si objavlja seznam sezonskih ponudnikov. Gabrijela Salobir s sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo pri KGZS pravi, da prek sheme Evropska komisija posredno spodbuja zdrav način prehranjevanja otrok, obenem pa tudi to, kar si kmetje najbolj želijo: konkurenčnost kmeta, trg, zaslužek v kmetijstvu in večjo porabo določenih pridelkov. Uspešnost izvajanja sheme &scaron

KGZS